dietetyk-logo

REGULAMIN SANITARNY FAMILYFIT

 1. W klubie może przebywać jednocześnie ograniczona liczba osób, na Sali fitness 15 – 19 osób, na siłowni 10 – 12 osób ( z zachowaniem min.2 m odstępu). W sumie w klubie nie może przebywać więcej niż 50 osób łącznie.
 1. W klubie przebywać mogą wyłącznie osoby zdrowe. Jeśli masz jakiekolwiek objawy chorobowe, nie przychodź na zajęcia.
 2. Jeśli nie ćwiczysz, korzystaj z maseczki.
 3. Myj i dezynfekuj ręce!  Preparat do dezynfekcji znajduje się w strefie wejścia, przy wyjściu z toalet oraz każdej sali do ćwiczeń.
 4. Przed oraz po wykonanym ćwiczeniu należy zdezynfekować sprzęt, z którego się korzystało. Dezynfekuj szafkę przed i po użyciu.
 5. Zaleca się korzystanie z własnych mat do ćwiczeń!
 6. Na terenie całego klubu należy utrzymywać bezpieczną odległość 2 m od innych osób.
 7. Trening z ręcznikiem jest obowiązkowy.
 8. Zabrania się korzystania z urządzeń wyłączonych z użytkowania, w tym suszarek do rąk.
 9. Osoby powyżej 60 roku życia i/lub cierpiące na choroby przewlekłe powinny ograniczyć się do treningu poza godzinami szczytu.
 10. Osoby nie przestrzegające zasad bezpieczeństwa mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu.

REGULAMIN FAMILYFIT

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich klientów Familyfit.

      2. Z usług klubu mogą korzystać osoby, które posiadają ważny karnet lub wykupiły jednorazowe wejście bądź posiadają ważne członkostwa u Partnerów Familyfit.

 1. Każdy klient klubu zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu.
 2. Zabrania się wstępu do klubu osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 3. Dzieci do lat 16 mogą korzystać z urządzeń siłowni wyłącznie pod nadzorem opiekunów prawnych.
 4. W klubie obowiązuje bezwzględne przestrzeganie zaleceń dotyczących bezpieczeństwa zawartych w niniejszym regulaminie.
 5. Karnet wystawiony w odpowiednich ramach czasowych musi być wykorzystany w określonych ramach czasowych , niewykorzystany karnet przepada.
 6. Klient, który wykupuje karnet na daną usługę akceptuje jednocześnie postanowienia niniejszego regulaminu.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z SAL TRENINGOWYCH  FAMILYFIT

 1. Wszystkich korzystających z urządzeń treningowych obowiązuje strój i obuwie sportowe.
 2. Ćwiczący musi posiadać w trakcie ćwiczeń ręcznik, który powinien rozkładać  na oparciach urządzeń.
 3. Klienci zobowiązani są wykonywać ćwiczenia bezpiecznie tzn. ćwiczyć  z takimi obciążeniami , nad którymi są w stanie zapanować.
 4. Osoby korzystające z urządzeń treningowych czynią to na własna odpowiedzialność.
 5. Klient, który w czasie pobytu na siłowni źle się poczuje zobowiązany jest natychmiast przerwać ćwiczenie i powiadomić pracownika FAMILYFIT.
 6. Nie wolno kłaść hantli i  sztang na tapicerce. Miejsce ich jest na matach i specjalnych stojakach.
 7. Po zakończeniu ćwiczeń, urządzenia treningowe, z których korzystano winny być pozostawione w należytym stanie technicznym i porządku oraz zdezynfekowane.

III. ODPOWIEDZIALNOŚCI I KARY

 1. Za przedmioty wartościowe, gotówkę, karty płatnicze ,telefony komórkowe itp. pozostawione w salach oraz w szatni – FAMILYFIT nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu spowodowane użyciem go niezgodnie z instrukcją, obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.
 3. Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania regulaminu klubu i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa – FAMILYFIT  nie ponosi odpowiedzialności.

 REGULAMIN KORZYSTANIA Z KARNETÓW

 1. Karnet jest ważny 30 dni od daty zakupu.
 2. Do ceny karnetu zakupionego pierwszy raz doliczana jest bezzwrotna opłata za członkostwo w klubie w wysokości 30 zł.
 3. W przypadku zgubienia karty należy wykupić jej duplikat w wysokości 20 zł.
 4. W przypadku karnetów z limitowanymi wejściami ich termin może upłynąć wcześniej, jeżeli zostanie wyczerpany limit wejść, na który został zakupiony karnet.
 5. Karnety open są imienne i może z nich korzystać tylko właściciel karnetu!
 6. Z karnetów z limitowanymi wejściami mogą korzystać członkowie jednej rodziny!
 7. W karnecie Open Max zawarta jest dodatkowo gratisowa usługa wejścia na saunę. Usługa ta jest niewymienna na inne usługi, nie przysługuje też dodatkowy rabat z tytułu niekorzystania z w/w dodatku.
 8. Warunkowe przedłużenie czasu trwania karnetu przysługuje:  A) W przypadku wypadków losowych (udokumentowana choroba lub nagły wypadek) zgłoszonych na recepcji klubu przed upływem końca ważności karnetu! Po tym terminie karnety uznajemy za nieważne. B) W przypadku gdy klubowicz otrzyma w prezencie kartę podarunkową z karnetem za czas rozpoczęcia ważności karnetu uznajemy jego pierwsze wejście na w/w karnet.
 9. Planowane wcześniej urlopy oraz zabiegi operacyjne nie stanowią podstawy do przedłużenia czasu trwania karnetu.
 10. W karnetach z limitowanymi wejściami zastrzegamy sobie prawo do „ściągnięcia” wejścia osobom, które nie odwołują (zwłaszcza na spinningu) wcześniejszych rezerwacji miejsc ( co najmniej po dwukrotnym przypadku nieodwołania rezerwacji).
 11. Karnety open upoważniają do wejścia do klubu raz dziennie (bez limitu czasowego), na maksymalnie dwa zajęcia plus trening na siłowni.
 12. Minimalna liczba uczestników zajęć, aby mogły się one odbyć to 5 osób. Wyjątek stanowi sytuacja losowa lub zgoda właściciela klubu na odstępstwo od w/w reguły.
 13. Obligatoryjne zniżki na karnety (10%) przysługują uczniom i studentom oraz seniorom (+60 lat).

 

Dane kontaktowe

Kamieniec Wrocławski

ul. Wrocławska 116

Tel. 071 318 54 74

E-mail: biuro@familyfit.pl


Godziny pracy klubu:

poniedziałek, środa, piątek: 7:00-22:00

wtorek, czwartek 8:00-22:00

sobota: 8:00-16:00

Początek strony

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem